گزارش باکس آفیس هفته چهل و یکم سال ۹۶

از تاریخ ۶ تا ۱۲ دی سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۴۷۶,۸۹۳,۰۹۷ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۳۹,۱۹۳ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای چهارمین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با افزایش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

آینه بغل

۵

فیلمیران

۲۴۷,۱۹۱

۱,۹۷۶,۶۷۳,۰۴۹

۸,۰۸۸,۴۰۴,۱۹۸

۲

سد معبر

۱

هدایت فیلم

۳۰,۱۸۲

۲۶۲,۸۹۸,۱۰۰

۲۶۲,۸۹۸,۱۰۰

۳

خالتور

۱۰

پویا فیلم

۳۱,۳۷۹

۲۲۸,۲۴۸,۹۹۹

۶,۱۶۲,۹۳۰,۷۴۶

۴

ثبت با سند برابر است

۶

هدایت فیلم

۲۲,۸۲۸

۱۷۴,۸۰۸,۰۰۰

۲,۷۰۸,۸۰۶,۸۵۱

۵

قاتل اهلی

۶

فیلمیران

۱۶,۵۸۵

۱۵۲,۷۸۸,۹۰۰

۲,۱۰۵,۲۸۹,۵۵۰

۶

حریم شخصی

۳

سازمان فجر

۱۵,۷۹۰

۱۳۲,۴۱۸,۸۰۰

۳۷۳,۷۵۴,۸۰۰

۷

خانه کاغذی

۲

نیمروز فیلم

۱۵,۵۳۸

۱۳۰,۲۰۹,۳۰۰

۲۶۰,۲۸۶,۲۰۰

۸

دخترعمو و پسرعمو

۱

رسانه فیلمسازان

۱۵,۴۰۰

۱۲۵,۲۷۲,۲۴۹

۱۲۵,۲۷۲,۲۴۹

۹

آذر

۵

نیکان فیلم

۶,۲۱۵

۵۹,۶۰۳,۹۰۰

۶۷۴,۵۰۰,۷۵۰

۱۰

شکلاتی

۵

نیکان فیلم

۵,۸۹۲

۴۰,۸۷۲,۵۰۰

۳۶۷,۴۰۸,۵۰۰

۱۱

فهرست مقدس

۵

سازمان هنری اوج

۵,۹۷۲

۳۶,۱۲۵,۰۰۰

۱۰۲,۱۳۲,۵۰۰

۱۲

صفر تا سکو

۶

بامداد فیلم

۲,۷۵۳

۲۶,۷۰۳,۵۰۰

۳۵۰,۴۲۵,۸۰۰

۱۳

راز سیاوش

۵

هدایت فیلم

۴,۸۲۱

۲۶,۶۶۲,۰۰۰

۸۵,۹۵۸,۰۰۰

۱۴

اشنوگل

۶

افر فیلم

۴,۸۹۴

۲۵,۰۶۰,۵۰۰

۱۵۷,۴۴۲,۰۰۰

۱۵

خفه‌گی

۱۲

سبحان گستر

۳,۳۱۸

۱۹,۷۹۵,۰۰۰

۴,۰۰۷,۹۰۴,۳۴۹

۱۶

قهرمانان کوچک

۱۳

بهمن سبز

۳,۴۹۵

۱۴,۸۵۱,۰۰۰

۲,۴۷۲,۶۱۴,۲۰۰

۱۷

کلیله و دمنه

۱

هدایت فیلم

۱,۵۵۴

۱۲,۰۳۴,۰۰۰

۱۲,۰۳۴,۰۰۰

۱۸

آپاندیس

۳

خانه فیلم

۸۸۷

۶,۷۳۵,۸۰۰

۴۹,۸۵۶,۸۰۰

۱۹

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۶

نسیم صبا

۹۱۶

۵,۵۶۴,۰۰۰

۲۷,۷۶۲,۱۰۰

۲۰

آرمانشهر

۱

راه عرفان

۷۵۴

۵,۲۸۷,۰۰۰

۵,۲۸۷,۰۰۰

۲۱

حقه‌باز دم‌دراز

۱۳

شکوفا فیلم

۱,۱۱۱

۵,۱۱۹,۵۰۰

۴۶۸,۵۲۱,۵۰۰

۲۲

وقتی برگشتم

۵

رسانه فیلمسازان

۷۵۰

۳,۹۰۴,۰۰۰

۲۱۰,۵۱۸,۰۰۰

۲۳

انزوا

۸

آفتاب عالمتاب

۱۹۹

۱,۱۶۱,۵۰۰

۱۰۶,۳۴۷,۹۰۰

۲۴

غیرمجاز

۹

رسانه فیلمسازان

۲۳۰

۹۱۱,۰۰۰

۲۶۹,۷۴۹,۳۰۰

۲۵

زرد

۱۳

فیلمیران

۱۲۵

۸۴۱,۰۰۰

۴,۸۳۰,۳۳۷,۱۰۰

۲۶

ایتالیا ایتالیا

۱۳

نیمروز فیلم

۱۴۰

۸۲۳,۵۰۰

۱,۳۱۳,۵۹۴,۳۰۰

۲۷

سارا و آیدا

۱۸

فیلمیران

۱۱۰

۷۷۰,۰۰۰

۲,۶۳۱,۲۹۰,۶۲۰

۲۸

آزاد به قید شرط

۱۱

گویا فیلم

۶۳

۳۷۸,۰۰۰

۲۶۰,۸۸۱,۸۵۰

۲۹

خانه دختر

۱۲

هدایت فیلم

۵۰

۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۵۰,۱۱۵,۴۰۰

۳۰

دو عروس

۲۴

گویا فیلم

۴۶

۱۴۸,۰۰۰

۵۷,۷۵۱,۲۵۷

۳۱

شنل

۱۱

نسیم صبا

۵

۲۵,۰۰۰

۲۴۶,۱۳۰,۹۰۰

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۳۰۰,۵۶۲,۲۴۷ تومان افزایش یافت. چهار فیلم سد معبر در سرگروه زندگی، دخترعمو و پسرعمو در سرگروه ماندانا، کلیله و دمنه و آرمانشهر در گروه آزاد روی پرده رفتند که تنها دو مورد اول توانستند در جمع ده فیلم برتر جدول فروش هفتگی قرار بگیرند. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر کرد و سد معبر در جایگاه دوم و میان آینه بغل صدرنشین و خالتور رده سومی قرار گرفت. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز  به ۳۱ عنوان فیلم رسید.

بازدید: 560