سید ضیاء هاشمی: توسعه زیرساخت ها در راس اولویت بودجه سینما قرار گیرد

تهیه کننده فیلم سینمایی «عروس» و «شوکران»، گفت: رئیس جدید سازمان سینمایی مدیران را به سوق دادن بودجه ها به سمت زیرساخت ها ترغیب کند.

سیدضیاء هاشمی ، با بیان اینکه شفاف سازی یکی از رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید در همه وجوه صورت گیرد، اظهار داشت: این کار در قالب یک تکلیف باید در تمام وجوه وزارتخانه دنبال شود.

وی افزود: این رویکرد توسط حسین انتظامی در کسوت ریاست سازمان سینمایی در حوزه میزان حمایت ها آغاز شده است اما شفاف سازی جنبه رویکردی دارد بنابراین در همه امور اعم از نحوه حمایتها، اختصاص بودجه برای زیرساخت ها و... به عنوان یک تکلیف و رفتار سازمانی بهتر است دنبال شود.

تهیه کننده فیلم سینمایی «شوکران» تاکید کرد: با این نوع عملکرد می توان گفت شفاف سازی در همه وجوه صورت گرفته است و تنها به میزان حمایت ها اختصاص نیافته است.

هاشمی با بیان اینکه باید شفافیت یعنی ضوابط در همه حیطه ها روشن باشد، گفت: طبیعتا این نوع شفافیت کار زیاد و ساعت ها وقت نیاز دارد. اگر وزارت ارشاد در حوزه سینما بخواهد این رویکرد را سرلوحه کارها قرار دهد باید همه آئین نامه ها، ضوابط و بسته های حمایتی را منتشر کند و در مقابل پاسخگو باشد تا منجر به اصلاح امور شود.

وی افزود: با شفاف سازی است که دست رانت و رانت خواری برچیده خواهد شد و دیگر جایی برای ورود پولهای ناسالم و رانت وجود نخواهد داشت. طبعا زمانی که وزارت ارشاد شروع به شفاف سازی کند باید بخش تولید هم در این مسیر قدم بردارد، تا این مسیر هماهنگ شود و بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

تهیه کننده فیلم سینمایی «عروس» با بیان اینکه سینمای ایران از زوایای مختلف مشکلاتی دارد، افزود: جامعه سینما امروز نیازمند شفاف سازی است که قدم های اولیه آن در وزارت ارشاد برداشته شده است و این امر از نگرانی هنرمندان می کاهد و جلوی رانت جویان در این حوزه را خواهد گرفت.

هاشمی ادامه داد: به طور مثال رانت در تولید آثاری که توان جذب مخاطب را ندارند و اولویت سازمان سینمایی نیست اما به دلیل رانت های موجود ساخته می شود، با این رویکرد جلوی تولیداتی از این دست گرفته خواهد شد و بیت المال در جای صحیح استفاده می شود.

این تهیه کننده سینما گفت: شفافیت در حوزه زیرساخت ها بسیار اهمیت دارد زیرا در برخی موارد دیده شده که هزینه های گزاف در این حوزه صورت گرفته اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است. با شفافیت سازی جلوی کارهای زاید و کم اهمیت و بی توجهی هایی که بعضا دیده می شود، گرفته خواهد شد.

وی همچنین به شفاف سازی در حوزه برگزاری جشنواره ها نیز اشاره کرد و توضیح داد: بسیاری از جشنواره ها کارایی لازم را ندارند و حمایتهای زیادی از زیرمجموعه های سازمان سینمایی دریافت می کنند. با ارایه آمار و ارقام برگزاری این جشنواره کارشناسان به اهمیت آنها و نوع عملکرد آن ها در حوزه سینما بیش از گذشته توجه می کنند و در نهایت با آگاهی سازی از نحوه عملکرد آنها و جلسات کارشناسان به ارتقاء یا حذف این جشنواره ها که برخی از آنها به دورهمی بدل شده منجر خواهد شد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «روز شیطان» درباره بودجه سازمان سینمایی و زیرمجموعه های آن نیز گفت: برنامه های دستگاه های زیر مجموعه سازمان سینمایی بهتر است در فضای بودجه تعیین شده باز تعریف شده و به سمت زیرساخت ها بیش از پیش حرکت کنیم. زیرساخت ها تنها بخش هایی است که نیاز بی قید و شرط سینمای ماست به جای سوق دادن بودجه به سمت تولید و ایجاد رانت بهتر است با درایت مدیران مجموعه های سازمان سینمایی نیازها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و به دقت برای بودجه های مشخص شده برنامه ریزی شود.

هاشمی اظهار داشت: این که بودجه مشخص و طبعا محدوِد مجموعه ها به سمت تولید و در نهایت برگزاری جشنواره ها برای ارائه بیلان کاری هدایت شود، سهل انگاری در مدیریت است.

وی افزود: امروز با توجه به شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کشور مدیران باید بیشتر به نوع فعالیت ها و هزینه ها دقت نظر داشته باشند . ا

ین تهیه کننده سینما گفت: دو موضوع از نظرم وجود دارد که تهیه کنندگان را به شدت درگیر کرده است ابتدا مالیات بر ارزش افزوده است که به کرات و در مراحل مختلف تولید و توزیع ظالمانه از سوی اداره مالیات به تهیه کنندگان تحمیل شده است و دیگری یکپارچگی تهیه کنندگان است که برخی از تهیه کنندگان در مقابل این اتفاق خوشایند و مثمر ثمر به شدت مقاومت می کنند، دلایل هم مشخص است زیرا منافع مالی شان را در خطر می بینند و احساس می کنند قدرت کسب کرده در طول این سال هایشان در پروسه یکپارچگی به خطر می افتد.

هاشمی  افزود: همانطور که از ابتدای حضور حسین انتظامی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی شاهد ادغام موسسه رسانه های تصویری بودیم و چابک سازی که سالها از آن صحبت می شد به منصه ظهور رسید دیگر مجموعه هایی که امکان کوچک سازی و ادغام در آنها وجود دارد هرچه سریعتر فرآیند کوچک سازی را طی کنند تا شاهد اتفاقات بهتر در حوزه سینما باشیم.

تهیه کننده فیلم سینمایی «امیر»، خاطرنشان کرد: نکته آخر اینکه رئیس سازمان سینمایی مدیران را به سوق دادن بودجه ها به سمت زیر ساخت ها و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود توصیه کنند.

منبع ایرنا

نوشته شده توسط مدیریت سایت