برنامه نمایش فیلم‌های جشنواره فجر سی و هفتم در سینما حجاب

برنامه نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر سی و هفتم در سینما حجاب منتشر شد. 

سینما حجاب جامعه صنفی تهیه کنندگان 

  چهارشنبه 10  پنج شنبه 11 جمعه 12 شنبه 13 یکشنبه14 دوشنبه 15 سه شنبه 16 چهارشنبه 17 پنج شنبه 18 یکشنبه 21 دوشنبه 22
ساعت 16:30 غلامرضا تختی خون خدا معکوس ناگهان درخت یلدا ایده اصلی بنیامین پالتو شتری حمال طلا ماجرای نیمروز 2: ردخون سال دوم دانشکده من 
ساعت 18:30 زهر مار شب آفتابی  متری شش و نیم مردی بدون سایه مسخره باز آشفته‌گی بیست و سه نفر تیغ و ترمه جمشیدیه درخونگاه  دیدن این فیلم جرم است 
ساعت 21 شبی که ماه کامل شد طلا قسم قصر شیرین آخرین داستان  بنفشه آفریقایی جان دار روزهای نارنجی سرخ‌پوست سمفونی نهم سونامی
ساعت 23 خون خدا معکوس ناگهان درخت یلدا ایده اصلی بنیامین پالتو شتری حمال طلا ماجرای نیمروز 2: رد خون سال دوم دانشکده من  غلامرضا تختی
دسته: