9 فیلم برتر آرای مردمی در چهارمین روز جشنواره سی و هفتم

نه فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران در چهارمین روز از برگزاری جشنواره سی و هفتم اعلام شد. 

نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز چهارم جشنواره فیلم فجر (1397/11/13) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.

فیلم ها بدون از نگاه تماشاگران بدون الویت اعلام شد: قسم، متری شش و نیم، بیست و سه نفر، سرخپوست، غلامرضا تختی، قصر شیرین، ماجرای نیمروز رد خون، شبی که ماه کامل شد و جان دار 

دسته: