atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - ثبت ۹ فیلم سال ۹۸ در  باشگاه ۱۰ میلیاردی ها  جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - ثبت ۹ فیلم سال ۹۸ در  باشگاه ۱۰ میلیاردی ها 

ثبت ۹ فیلم سال ۹۸ در  باشگاه ۱۰ میلیاردی ها 

 

روزهای پایانی سال در حالی سپری شد که مدت هاست سینما کار خود را به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال ۹۸ به پایان رسانده است و همچنان اکران فیلم های نوروزی در بلاتکلیفی باقی مانده اند. سینمای ایران در سال ۹۸ روزهای پایانی خوبی را تجربه نکرد و بیش از سه هفته پایانی سال سینماها و مراکز فرهنگی تعطیل شد.

سال ۹۸ سینمای ایران از گیشه  ٢٩٦,٢٦٩,١٣٩,٠٠٠ کسب کرد که از میان  ١٨٠,٦٧٤,١٣٤,٠٠٠ سهم ۹ فیلمی است که بالای ۱۰ میلیارد تومان در گیشه کسب کردند. میزان مخاطبی که در سال ۹۸ به سالن های سینما مراجعه کردند  ٢٥,٨٩٢,٦٣٨ هستند. 

شاید بتوان گفت این ۹ فیلم تنها فیلم هایی بودند که متضرر نشده و هزینه تولید خود را از گیشه کسب کردند. . 

Screenshot_20200317-142636_Drive جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - ثبت ۹ فیلم سال ۹۸ در  باشگاه ۱۰ میلیاردی ها