atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان - ۱۴ شهریور ۹۵ جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان - ۱۴ شهریور ۹۵

جلسه هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان - ۱۴ شهریور ۹۵

جلسۀ هیئت مدیرۀ جامعۀ صنفی تهیه‌کنندگان روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در مقر این صنف برگزار شد و حاضران طی این جلسه به شناور شدن قیمت بلیط سینماها، بازسازی سالن‌های قدیمی شهرستان‌ها و کاهش گروه‌های سینمایی پرداختند.

در این جلسه که با حضور آقایان سید ضیاء هاشمی، حبیب کاوش، علی سرتیپی، جمال شورجه، مسعود اطیابی، عبداله علیخانی، محمدحسین فرح‌بخش، شاهرخ دستورتبار و خانم‌ها پوران درخشنده و تینا پاکروان برگزار شد، در ابتدا شناور شدن قیمت بلیط سینماها مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پیشنهاد شد که با یکسان نگریستن به منافع صاحب سینما و تهیه‌کننده، تأمین مخارج ۳۴۰ سینمای فعال از طریق افزایش بهای بلیط سینما تأمین گردد. لذا قیمت بلیط سینماها با توجه به درجۀ مدرن یا ممتاز سینماها متغیر باشد و برای آن سقف معینی در نظر گرفته شود. موضوع بعدی، لزوم بازسازی بسیاری از سالن‌های سینمای کشور بود. با توجه به اینکه بخش عمدۀ فروش فیلم‌های ایرانی در پردیس‌ها و سینماهای بازسازی‌شده صورت گرفته، پیشنهاد شد که نهادهای سینمادار در شهرستان‌ها از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به بازسازی کامل سینماهای کهنه و قدیمی خود شوند.  در پایان جلسه، اعضای هیئت مدیره در مورد لزوم کاهش گروه‌های سینمایی و در نظر گرفتن سقف معین برای کف فروش به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

نوشته شده توسط مدیریت سایت