atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۹ اسفند ۹۵ جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۹ اسفند ۹۵

جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۹ اسفند ۹۵

در جلسۀ هیئت رئیسۀ شورای عالی تهیه‌کنندگان که در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد، حاضران به موضوع‌های آیین‌نامه شورای صنفی اکران برای سال ۹۶، انتخابات مجمع عمومی خانه سینما و اعمال ممیزی‌های بی‌رویه بر فیلم‌های ایرانی پرداختند.

در ابتدای این جلسه ابتدا بحث اکران فیلم‌ خارجی و قیمت‌گذاری بلیت سینماها در آیین‌نامۀ شورای صنفی اکران مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. موضوع بعدی، شرکت نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان در انتخابات مجمع عمومی خانه سینما بود که مقرر شد از سوی این شورا چند نماینده معرفی شود. موضوع پایانی این جلسه، اعمال خودسرانه و فراقانونی برخی مدیران فرهنگی بود. در این رابطه مقرر شد جهت اصلاح این روند و رهایی سینمای ایران از این چالش جدی، جلسه‌ای با مقامات عالیرتبه برگزار شود.

نوشته شده توسط مدیریت سایت