پیشتازان گیشه: سلاطین پخش

از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۳۰ فیلم سینمایی اکران شده که مجموع فروش آن‌ها تاکنون ۹۷ میلیارد تومان و مجموع مخاطب ۱۱.۸ میلیون نفر است. در میان پخش‌کننده‌های امسال، فیلمیران با ۷ فیلم رکوردار بیشترین فیلم اکران‌شده و هدایت فیلم با ۳۷.۷ میلیارد تومان، رکورددار بیشترین فروش میان دفاتر پخش است.

بیشترین تعداد فیلم:

۱. فیلمیران: ۷ فیلم
۲. هدایت فیلم: ۵ فیلم
۳. رسانه فیلمسازان و بهمن سبز: ۴ فیلم
۴. گویا فیلم، شکوفا فیلم و نسیم صبا: ۲ فیلم

سهم فروش دفاتر پخش از گیشه:

۱. هدایت فیلم: ۳۷.۷ میلیارد تومان (٪۳۹ از فروش کل)
۲. فیلمیران: ۳۷.۱ میلیارد تومان (٪۳۸ از فروش کل)
۳. رسانه فیلمسازان: ۱۰.۵ میلیارد تومان (٪۱۱ از فروش کل)
۴. سیمای مهر: ۴.۳ میلیارد تومان (٪۴از فروش کل)
۵. بهمن سبز: ۳ میلیارد تومان (٪۴از فروش کل)
۶. سایر پخش‌ها: ۳.۶ میلیارد تومان (٪۴ از فروش کل)

لازم به ذکر است که آمار فروش بر اساس فروش مکانیزه سینماهای سراسر کشور است.

 

دپارتمان توسعه سینما - جامعه صنفی تهیه‌کنندگان