پیشتازان گیشه: یکه‌تازی فیلمیران

فیلمیران با بیشترین فیلم اکران‌شده، بیشترین تعداد فیلم در میان ده اثر پرفروش سال و بیشترین میزان فروش از رقیب خود «هدایت فیلم» پیشی گرفت و یکه‌تاز گیشه سینمای ایران در سال ۱۳۹۶ شد.

از ابتدای امسال تا ۱۱ شهریور ۳۲ فیلم سینمایی در سینماهای کشور اکران شده‌اند که مجموع کل فروش آن‌ها ۱۰۱ میلیارد تومان و مجموع کل مخاطب آن‌ها ۱۲.۳ میلیون نفر است.

بیشترین تعداد فیلم میان ده اثر پرفروش سال

۱. فیلمیران: ۴ فیلم
۲. هدایت فیلم و رسانه فیلمسازان: ۲ فیلم
۳. بهمن سبز و سیمای مهر: ۱ فیلم

 

بیشترین تعداد فیلم

۱. فیلمیران: ۸ فیلم
۲. هدایت فیلم و رسانه فیلمسازان: ۵ فیلم
۳. بهمن سبز: ۴ فیلم
۴. سایر پخش‌ها: ۱۰ فیلم

 

سهم فروش دفاتر پخش از گیشه

۱. فیلمیران: ۳۹.۳ میلیارد تومان (٪۳۹ از فروش کل)
۲. هدایت فیلم: ۳۷.۸ میلیارد تومان (٪۳۸ از فروش کل)
۳. رسانه فیلمسازان: ۱۱.۴ میلیارد تومان (٪۱۱ از فروش کل)
۴. سایر پخش‌ها: ۸.۲ میلیارد تومان (٪۸ از فروش کل)
۵. بهمن سبز: ۴ میلیارد تومان (٪۴ از فروش کل)

 

توضیح: دفاتری که از ابتدای امسال تاکنون کمتر از ۳ فیلم پخش کرده‌اند در بخش «سایر پخش‌ها» قرار دارند.

دپارتمان توسعه سینما - جامعه صنفی تهیه‌کنندگان