گزارش باکس آفیس هفته بیست و دوم سال ۹۶

از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ مرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۱۴۷,۲۶۱,۱۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۳۹۵,۸۳۹ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر برای پنجمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای سومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و یکم سال ۹۶

از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۳۵۳,۵۹۷,۰۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۲۴٬۶۷۲ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر برای چهارمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیستم سال ۹۶

از تاریخ ۱۱ تا ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۷۲۳,۸۵۴,۸۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۶۲٬۸۸۵ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته نوزدهم سال ۹۶

از تاریخ ۴ تا ۱۰ مرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۱۸۱,۶۷۸,۵۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۲۳٬۰۱۴ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته هجدهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۸ تیر تا ۳ مرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳٬۶۳۰٬۸۷۴٬۶۹۳ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۷۹٬۴۴۱ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته هفدهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ تیر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳٬۵۱۹٬۳۸۹٬۳۱۹ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۴۰٬۳۳۶ نفر بود. فیلم سینمایی اکسیدان صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته شانزدهم سال ۹۶

از تاریخ ۷ تا ۱۳ تیر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳٬۸۲۹٬۸۸۴٬۰۶۷ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۸۱٬۰۶۵ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای نهمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته پانزدهم سال ۹۶

از تاریخ ۷ تا ۱۳ تیر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳٬۷۲۳٬۳۸۲٬۵۹۷ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۵۹٬۲۰۷ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای هشتمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته چهاردهم سال ۹۶

از تاریخ ۳۱ خرداد تا ۶ تیر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴٬۳۸۴٬۰۲۴٬۵۰۷ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۹۲٬۴۷۷ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای هفتمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.