گزارش باکس آفیس هفته چهارم سال ۹۶

از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۳۴۳,۱۲۰,۵٠٠ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۶۰,۴۸۰ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای چهارمین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته سوم سال ۹۶

از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۵,۶۵۴,۸۴۰,١٠٠ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۶۳۰,۹۷۵ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای سومین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد. گیشه سینمای ایران نسبت به هفته قبل با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته دوم سال ۹۶

از تاریخ ۹ تا ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ٧,٨٢٨,٠١٤,١٠٠ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ٩٢١,٨٨٨ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای دومین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد.

گزارش باکس آفیس هفته اول سال ۹۶

از تاریخ ۲ تا ۸ فروردین سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ٧,٣٧١,٢٨٧,٢٠٠ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ٧٨٧,١٨٨ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ ساخته سعید سهیلی نیز صدرنشین جدول فروش هفتگی شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت