گزارش باکس آفیس هفته چهلم سال ۹۶

از تاریخ ۲۹ آذر تا ۵ دی سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۱۷۶,۳۳۰,۸۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۳۱,۷۹۴ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای سومین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌ونهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۳۳۸,۲۸۹,۱۴۸ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۶۳,۱۰۳ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای دومین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وهشتم سال ۹۶

از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۷۲۰,۴۳۰,۲۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۸۸,۳۴۱ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با افزایش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وهفتم سال ۹۶

از تاریخ ۸ تا ۱۴ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۲۴۱,۱۷۰,۷۹۸ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۳۰,۱۰۱ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور برای چهارمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز علیرغم افزایش مجدد فیلم‌های روی پرده با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وششم سال ۹۶

از تاریخ ۱ تا ۷ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۳۶۹,۹۷۲,۴۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۱۵,۱۲۶ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز افزایش فروش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وپنجم سال ۹۶

از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۱,۱۸۳,۴۳۱,۳۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۱۸۵,۷۲۰ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای چهارمین هفته متوالی با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وچهارم سال ۹۶

از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۱۱۷,۶۷۰,۹۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۲۸۵,۴۵۴ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای سومین هفته متوالی با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌وسوم سال ۹۶

از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۵۲۷,۱۸۹,۵۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۵۵,۲۵۹ نفر بود. فیلم سینمایی خفه‌گی برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با کاهش فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌ودوم سال ۹۶

از تاریخ ۳ تا ۹ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۵۷۶,۳۶۰,۱۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۵۰,۳۸۷ نفر بود. فیلم سینمایی خفه‌گی برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش روبه‌رو شد.