گزارش باکس آفیس هفته سی‌وششم سال ۹۶

از تاریخ ۱ تا ۷ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۳۶۹,۹۷۲,۴۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۱۵,۱۲۶ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز افزایش فروش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

خالتور

۵

پویا فیلم

162,737

1,256,660,500

2,957,241,400

۲

ثبت با سند برابر است

۱

هدایت فیلم

68,282

582,807,251

582,807,251

۳

قاتل اهلی

۱

فیلمیران

62,744

560,869,700

560,869,700

۴

خفه‌گی

۷

سبحان گستر

32,586

277,901,299

3,738,454,049

۵

زرد

۸

فیلمیران

15,075

131,464,200

4,705,883,300

۶

قهرمانان کوچک

۸

بهمن سبز

20,360

126,619,900

2,223,594,200

۷

خانه دختر

۷

هدایت فیلم

11,363

98,987,750

2,760,337,900

۸

غیرمجاز

۴

رسانه فیلمسازان

8,234

66,515,000

210,667,800

۹

صفر تا سکو

۱

بامداد فیلم

7,312

65,616,000

65,616,000

۱۰

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۱

هدایت فیلم

5,480

49,442,500

1,972,649,050

۱۱

حقه‌باز دم‌دراز

۸

شکوفا فیلم

6,662

39,435,800

389,451,000

۱۲

آزاد به قید شرط

۶

گویا فیلم

3,819

32,249,500

241,992,850

۱۳

انزوا

۳

آفتاب عالمتاب

3,021

26,031,000

73,049,400

۱۴

ایتالیا ایتالیا

۸

نیمروز فیلم

1,866

18,039,000

1,290,330,600

۱۵

اکسیدان

۲۴

رسانه فیلمسازان

1,124

10,900,000

10,771,662,647

۱۶

شنل

۶

نسیم صبا

1,420

9,151,500

241,192,400

۱۷

اشنوگل

۱

افر فیلم

1,385

8,112,000

8,112,000

۱۸

مالاریا

۸

فیلمیران

463

2,636,500

181,601,350

۱۹

نگار

۱۳

هدایت فیلم

309

1,813,000

2,638,975,401

۲۰

من و شارمین

۱۳

شکوفا فیلم

289

1,638,000

1,203,463,250

۲۱

رگ خواب

۲۴

فیلمیران

161

1,196,000

4,929,698,564

۲۲

بیست و یک روز بعد

۱۷

بهمن سبز

109

732,000

1,201,605,180

۲۳

تابستان داغ

۱۲

فیلمیران

105

477,000

1,297,545,800

۲۴

زیر سقف دودی

۲۵

بهمن سبز

98

294,000

2,806,735,198

۲۵

نهنگ عنبر ۲

۲۹

فیلمیران

95

285,000

20,945,656,630

۲۶

گذر موقت

۱۴

رسانه فیلمسازان

21

70,000

172,764,321

۲۷

سارا و آیدا

۱۶

فیلمیران

5

20,000

2,630,512,620

۲۸

رقص پا

۵

کویر فیلم

1

8,000

10,277,500

۲۹

ماه در جنگل

۱۰

رسانه فیلمسازان

0

0

6,178,000

۳۰

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۱

نسیم صبا

0

0

0

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۲,۱۸۶,۵۴۱,۰۵۰ تومان افزایش یافت که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است. پنج فیلم جدید ثبت با سند برابر است (سرگروه ماندانا)، قاتل اهلی (سرگروه آزادی)، صفر تا سکو (گروه آزاد)، اشنوگل (گروه آزاد) و پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی (گروه آزاد) روی پرده رفتند که تنها دو فیلم اول فروش قابل ملاحظه‌ای داشتند. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر کرد و فیلم‌های ثبت‌ با سند برابر است و قاتل اهلی بعد از خالتور صدرنشین در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز به رقم بی‌سابقه ۳۰ عنوان فیلم رسید.

بازدید: 547