گزارش باکس آفیس هفته سی‌ونهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۳۳۸,۲۸۹,۱۴۸ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۶۳,۱۰۳ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای دومین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با کاهش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

آینه بغل

۳

فیلمیران

۳۰۵,۶۰۷

۲,۳۸۳,۰۲۴,۷۴۹

۴,۲۷۳,۵۶۰,۴۴۹

۲

خالتور

۸

پویا فیلم

۸۲,۸۳۶

۵۹۰,۳۶۶,۲۹۹

۵,۶۱۸,۵۷۷,۷۹۷

۳

ثبت با سند برابر است

۴

هدایت فیلم

۵۳,۸۰۶

۴۰۳,۵۷۰,۵۰۰

۲,۲۶۳,۹۸۶,۸۵۱

۴

قاتل اهلی

۴

فیلمیران

۳۱,۳۸۸

۲۷۵,۱۵۵,۰۰۰

۱,۷۸۳,۵۲۲,۶۵۰

۵

آذر

۳

نیکان فیلم

۱۵,۱۷۱

۱۴۳,۱۱۶,۳۵۰

۵۲۲,۵۷۸,۲۵۰

۶

حریم شخصی

۱

سازمان فجر

۱۳,۹۴۲

۱۲۱,۲۵۲,۵۰۰

۱۲۱,۲۵۲,۵۰۰

۷

شکلاتی

۳

نیکان فیلم

۱۲,۶۶۴

۹۷,۳۱۵,۷۵۰

۲۸۱,۰۰۳,۵۰۰

۸

صفر تا سکو

۴

بامداد فیلم

۵,۹۱۱

۵۱,۰۳۵,۳۰۰

۲۹۵,۲۰۳,۳۰۰

۹

قهرمانان کوچک

۱۱

بهمن سبز

۹,۶۶۴

۴۸,۸۶۶,۵۰۰

۲,۴۳۴,۱۰۶,۷۰۰

۱۰

وقتی برگشتم

۳

رسانه فیلمسازان

۴,۹۲۵

۴۶,۳۸۱,۰۰۰

۱۹۵,۷۳۳,۳۰۰

۱۱

اشنوگل

۴

افر فیلم

۶,۰۴۵

۳۳,۰۴۰,۰۰۰

۱۰۴,۳۴۴,۰۰۰

۱۲

خفه‌گی

۱۰

سبحان گستر

۲,۷۱۴

۲۶,۴۳۹,۰۰۰

۳,۹۷۷,۲۲۶,۸۴۹

۱۳

آپاندیس

۱

خانه فیلم

۳,۲۱۵

۲۵,۰۱۱,۰۰۰

۲۵,۰۱۱,۰۰۰

۱۴

فهرست مقدس

۳

سازمان هنری اوج

۳,۰۱۰

۲۱,۸۲۹,۵۰۰

۳۸,۷۲۱,۵۰۰

۱۵

راز سیاوش

۳

هدایت فیلم

۳,۲۶۹

۲۰,۱۶۴,۵۰۰

۳۸,۴۱۵,۰۰۰

۱۶

زرد

۱۱

فیلمیران

۲,۴۴۵

۱۷,۰۶۲,۲۰۰

۴,۸۲۶,۶۱۱,۱۰۰

۱۷

حقه‌باز دم‌دراز

۱۱

شکوفا فیلم

۲,۵۷۰

۱۱,۸۷۲,۰۰۰

۴۵۵,۳۲۲,۰۰۰

۱۸

ایتالیا ایتالیا

۱۱

نیمروز فیلم

۹۵۰

۵,۱۳۵,۰۰۰

۱,۳۰۸,۷۰۹,۸۰۰

۱۹

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۴

نسیم صبا

۹۳۷

۵,۰۲۸,۵۰۰

۱۶,۱۶۳,۱۰۰

۲۰

غیرمجاز

۷

رسانه فیلمسازان

۵۳۹

۳,۰۶۵,۰۰۰

۲۶۷,۸۷۵,۸۰۰

۲۱

اکسیدان

۲۷

رسانه فیلمسازان

۳۳۹

۲,۹۴۶,۰۰۰

۱۰,۷۸۷,۵۳۸,۶۴۷

۲۲

خانه دختر

۱۰

هدایت فیلم

۳۵۰

۲,۲۳۲,۰۰۰

۲,۸۴۹,۶۱۱,۴۰۰

۲۳

انزوا

۶

آفتاب عالمتاب

۲۸۳

۱,۷۵۲,۰۰۰

۱۰۴,۶۷۶,۴۰۰

۲۴

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۴

هدایت فیلم

۲۵۲

۱,۳۶۴,۰۰۰

۱,۹۸۶,۷۹۷,۰۵۰

۲۵

آزاد به قید شرط

۹

گویا فیلم

۱۵۵

۶۲۸,۵۰۰

۲۵۹,۸۲۵,۸۵۰

۲۶

رقص پا

۸

کویر فیلم

۵۵

۳۰۰,۰۰۰

۱۱,۶۵۷,۵۰۰

۲۷

گذر موقت

۱۷

رسانه فیلمسازان

۴۳

۲۵۸,۰۰۰

۱۷۳,۱۱۹,۸۲۱

۲۸

من و شارمین

۱۶

شکوفا فیلم

۱۲

۴۸,۰۰۰

۱,۲۰۴,۶۲۵,۲۵۰

۲۹

شنل

۹

نسیم صبا

۶

۳۰,۰۰۰

۲۴۵,۹۶۶,۹۰۰

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۳۸۲,۱۴۱,۰۵۲ تومان کاهش یافت. فیلم حریم شخصی در گروه آزاد روی پرده رفت که در رده ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر نکرد. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز به ۲۹ عدد کاهش یافت.

بازدید: 602