گزارش باکس آفیس هفته سی‌وهشتم سال ۹۶

از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۷۲۰,۴۳۰,۲۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۸۸,۳۴۱ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با افزایش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

آینه بغل

۲

فیلمیران

۲۲۸,۰۰۵

۱,۸۷۷,۷۵۴,۷۰۰

۱,۸۹۰,۵۳۵,۷۰۰

۲

خالتور

۷

پویا فیلم

۱۳۱,۵۳۵

۹۷۸,۴۳۷,۶۰۰

۵,۰۲۸,۲۱۱,۴۹۸

۳

ثبت با سند برابر است

۳

هدایت فیلم

۷۶,۵۹۲

۶۰۳,۵۹۷,۸۰۰

۱,۸۶۰,۴۱۶,۳۵۱

۴

قاتل اهلی

۳

فیلمیران

۴۷,۴۹۰

۴۲۷,۷۵۷,۱۵۰

۱,۵۰۸,۳۶۷,۶۵۰

۵

آذر

۲

نیکان فیلم

۲۱,۰۶۲

۲۰۱,۴۴۴,۰۰۰

۳۷۹,۴۶۱,۹۰۰

۶

شکلاتی

۲

نیکان فیلم

۱۴,۷۰۲

۱۲۵,۷۳۸,۷۵۰

۱۸۳,۶۸۷,۷۵۰

۷

صفر تا سکو

۳

بامداد فیلم

۱۰,۴۱۰

۹۶,۳۵۹,۵۰۰

۲۴۴,۱۶۸,۰۰۰

۸

وقتی برگشتم

۲

رسانه فیلمسازان

۸,۳۷۸

۸۰,۷۶۵,۷۰۰

۱۴۹,۳۵۲,۳۰۰

۹

خفه‌گی

۹

سبحان گستر

۷,۲۷۵

۶۴,۱۳۶,۰۰۰

۳,۹۵۰,۷۸۷,۸۴۹

۱۰

قهرمانان کوچک

۱۰

بهمن سبز

۱۱,۸۳۱

۵۸,۳۸۴,۰۰۰

۲,۳۸۵,۲۴۰,۲۰۰

۱۱

زرد

۱۰

فیلمیران

۶,۱۷۲

۴۱,۴۴۲,۵۰۰

۴,۸۰۹,۵۴۸,۹۰۰

۱۲

خانه دختر

۹

هدایت فیلم

۵,۲۴۸

۳۹,۰۹۴,۰۰۰

۲,۸۴۷,۳۷۹,۴۰۰

۱۳

اشنوگل

۳

افر فیلم

۵,۹۸۴

۳۶,۲۶۱,۰۰۰

۷۱,۳۰۴,۰۰۰

۱۴

حقه‌باز دم‌دراز

۱۰

شکوفا فیلم

۳,۷۰۴

۱۸,۵۹۱,۰۰۰

۴۴۳,۴۵۰,۰۰۰

۱۵

انزوا

۵

آفتاب عالمتاب

۱,۶۴۱

۱۲,۸۵۵,۰۰۰

۱۰۲,۹۲۴,۴۰۰

۱۶

راز سیاوش

۲

هدایت فیلم

۱,۹۹۰

۱۲,۴۰۸,۵۰۰

۱۸,۲۵۰,۵۰۰

۱۷

غیرمجاز

۶

رسانه فیلمسازان

۱,۷۰۷

۱۲,۱۸۰,۵۰۰

۲۶۴,۸۱۰,۸۰۰

۱۸

فهرست مقدس

۲

سازمان هنری اوج

۱,۰۳۴

۱۰,۸۹۲,۰۰۰

۱۶,۸۹۲,۰۰۰

۱۹

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۳

نسیم صبا

۹۰۲

۵,۶۹۶,۵۰۰

۱۱,۱۳۴,۶۰۰

۲۰

اکسیدان

۲۶

رسانه فیلمسازان

۶۱۶

۵,۱۴۴,۰۰۰

۱۰,۷۸۴,۵۹۲,۶۴۷

۲۱

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۳

هدایت فیلم

۵۵۷

۳,۳۳۳,۰۰۰

۱,۹۸۵,۴۳۳,۰۵۰

۲۲

بیست و یک روز بعد

۱۹

بهمن سبز

۵۴۶

۲,۹۳۵,۵۰۰

۱,۲۰۶,۵۱۹,۱۸۰

۲۳

ایتالیا ایتالیا

۱۰

نیمروز فیلم

۳۵۴

۱,۹۴۴,۰۰۰

۱,۳۰۳,۵۷۴,۸۰۰

۲۴

آزاد به قید شرط

۸

گویا فیلم

۲۱۲

۱,۱۰۶,۵۰۰

۲۵۹,۱۹۷,۳۵۰

۲۵

رقص پا

۷

کویر فیلم

۱۸۰

۹۴۸,۰۰۰

۱۱,۳۵۷,۵۰۰

۲۶

شنل

۸

نسیم صبا

۱۱۴

۶۸۳,۰۰۰

۲۴۵,۹۳۶,۹۰۰

۲۷

من و شارمین

۱۵

شکوفا فیلم

۵۸

۳۸۲,۰۰۰

۱,۲۰۴,۵۷۷,۲۵۰

۲۸

تابستان داغ

۱۴

فیلمیران

۲۰

۸۷,۰۰۰

۱,۲۹۸,۲۰۸,۸۰۰

۲۹

نگار

۱۵

هدایت فیلم

۱۰

۵۰,۰۰۰

۲,۶۳۹,۴۳۹,۴۰۱

۳۰

مالاریا

۱۰

فیلمیران

۱۲

۲۱,۰۰۰

۱۸۲,۸۴۲,۸۵۰

۳۱

گذر موقت

۱۶

رسانه فیلمسازان

۰

۰

۱۷۲,۸۶۱,۸۲۱

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۱,۴۷۹,۲۵۹,۴۰۲ تومان افزایش یافت. فیلم جدیدی روی پرده نرفت. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر کرد و آینه بغل در صدر قرار گرفت و خالتور و ثبت با سند برابر است در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز به ۳۱ عنوان فیلم رسید.

بازدید: 620