گزارش باکس آفیس هفته سی‌وهفتم سال ۹۶

از تاریخ ۸ تا ۱۴ آذر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۲۴۱,۱۷۰,۷۹۸ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۳۰,۱۰۱ نفر بود. فیلم سینمایی خالتور برای چهارمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز علیرغم افزایش مجدد فیلم‌های روی پرده با کاهش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

خالتور

۶

پویا فیلم

۱۵۱,۷۸۷

۱,۰۹۲,۵۳۲,۴۹۸

۴,۰۴۹,۷۷۳,۸۹۸

۲

ثبت با سند برابر است

۲

هدایت فیلم

۸۷,۷۶۱

۶۷۴,۰۱۱,۳۰۰

۱,۲۵۶,۸۱۸,۵۵۱

۳

قاتل اهلی

۲

فیلمیران

۶۱,۰۳۹

۵۱۹,۷۴۰,۸۰۰

۱,۰۸۰,۶۱۰,۵۰۰

۴

آذر

۱

نیکان فیلم

۱۹,۵۰۴

۱۷۸,۰۱۷,۹۰۰

۱۷۸,۰۱۷,۹۰۰

۵

خفه‌گی

۸

سبحان گستر

۱۷,۹۴۷

۱۴۸,۱۹۷,۸۰۰

۳,۸۸۶,۶۵۱,۸۴۹

۶

قهرمانان کوچک

۹

بهمن سبز

۲۰,۴۱۷

۱۰۳,۲۶۲,۰۰۰

۲,۳۲۶,۸۵۶,۲۰۰

۷

صفر تا سکو

۲

بامداد فیلم

۹,۹۸۴

۸۲,۱۹۲,۵۰۰

۱۴۷,۸۰۸,۵۰۰

۸

وقتی برگشتم

۱

رسانه فیلمسازان

۷,۵۸۱

۶۸,۵۸۶,۶۰۰

۶۸,۵۸۶,۶۰۰

۹

زرد

۹

فیلمیران

۸,۲۵۱

۶۲,۲۲۳,۱۰۰

۴,۷۶۸,۱۰۶,۴۰۰

۱۰

شکلاتی

۱

نیکان فیلم

۷,۰۸۲

۵۷,۹۴۹,۰۰۰

۵۷,۹۴۹,۰۰۰

۱۱

خانه دختر

۸

هدایت فیلم

۶,۰۸۱

۴۷,۹۴۷,۵۰۰

۲,۸۰۸,۲۸۵,۴۰۰

۱۲

غیرمجاز

۵

رسانه فیلمسازان

۵,۶۷۰

۴۱,۹۶۲,۵۰۰

۲۵۲,۶۳۰,۳۰۰

۱۳

حقه‌باز دم‌دراز

۹

شکوفا فیلم

۶,۹۵۶

۳۵,۴۰۸,۰۰۰

۴۲۴,۸۵۹,۰۰۰

۱۴

اشنوگل

۲

افر فیلم

۴,۹۱۹

۲۶,۹۳۱,۰۰۰

۳۵,۰۴۳,۰۰۰

۱۵

انزوا

۴

آفتاب عالمتاب

۲,۱۰۵

۱۷,۰۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۶۹,۴۰۰

۱۶

آزاد به قید شرط

۷

گویا فیلم

۱,۸۸۵

۱۶,۰۹۸,۰۰۰

۲۵۸,۰۹۰,۸۵۰

۱۷

آینه بغل

۱

فیلمیران

۳,۲۶۸

۱۲,۷۸۱,۰۰۰

۱۲,۷۸۱,۰۰۰

۱۸

ایتالیا ایتالیا

۹

نیمروز فیلم

۱,۲۸۱

۱۱,۳۰۰,۲۰۰

۱,۳۰۱,۶۳۰,۸۰۰

۱۹

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۲

هدایت فیلم

۱,۳۷۲

۹,۴۵۱,۰۰۰

۱,۹۸۲,۱۰۰,۰۵۰

۲۰

اکسیدان

۲۵

رسانه فیلمسازان

۹۳۶

۷,۷۸۶,۰۰۰

۱۰,۷۷۹,۴۴۸,۶۴۷

۲۱

فهرست مقدس

۱

سازمان هنری اوج

۳۵۲

۶,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲

راز سیاوش

۱

هدایت فیلم

۹۷۰

۵,۸۴۲,۰۰۰

۵,۸۴۲,۰۰۰

۲۳

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۲

نسیم صبا

۸۶۹

۵,۴۳۸,۱۰۰

۵,۴۳۸,۱۰۰

۲۴

شنل

۷

نسیم صبا

۷۱۲

۴,۰۶۱,۵۰۰

۲۴۵,۲۵۳,۹۰۰

۲۵

بیست و یک روز بعد

۱۸

بهمن سبز

۵۴۱

۱,۹۷۸,۵۰۰

۱,۲۰۳,۵۸۳,۶۸۰

۲۶

رگ خواب

۲۵

فیلمیران

۱۷۹

۱,۲۷۲,۰۰۰

۴,۹۳۰,۹۷۰,۵۶۴

۲۷

مالاریا

۹

فیلمیران

۲۵۵

۱,۲۲۰,۵۰۰

۱۸۲,۸۲۱,۸۵۰

۲۸

من و شارمین

۱۴

شکوفا فیلم

۱۵۲

۷۳۲,۰۰۰

۱,۲۰۴,۱۹۵,۲۵۰

۲۹

تابستان داغ

۱۳

فیلمیران

۱۱۸

۵۷۶,۰۰۰

۱,۲۹۸,۱۲۱,۸۰۰

۳۰

نگار

۱۴

هدایت فیلم

۸۰

۴۱۴,۰۰۰

۲,۶۳۹,۳۸۹,۴۰۱

۳۱

رقص پا

۶

کویر فیلم

۲۳

۱۳۲,۰۰۰

۱۰,۴۰۹,۵۰۰

۳۲

گذر موقت

۱۵

رسانه فیلمسازان

۲۲

۹۷,۵۰۰

۱۷۲,۸۶۱,۸۲۱

۳۳

سارا و آیدا

۱۷

فیلمیران

۲

۸,۰۰۰

۲,۶۳۰,۵۲۰,۶۲۰

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۱۲۸,۸۰۱,۶۰۲ تومان کاهش یافت. شش فیلم جدید آذر (گروه آزاد)، وقتی برگشتم (سرگروه کورش)، شکلاتی (سرگروه زندگی)، آینه بغل (سرگروه استقلال)، فهرست مقدس (گروه آزاد) و راز سیاوش (گروه آزاد) روی پرده رفتند که تنها سه مورد نخست موفق شدند در جمع ده فیلم برتر جدول فروش هفتگی قرار بگیرند. ترکیب سه فیلم برتر این جدول نیز تغییر نکرد. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز به ۳۳ عنوان فیلم رسید. مشخص نیست علیرغم تعداد بالای فیلم‌های روی پرده و اکران چهار فیلم جدید در هفته گذشته، شورای صنفی اکران بر چه اساس و منطقی مجوز اکران شش فیلم جدید را صادر کرده است!

بازدید: 596