گزارش باکس آفیس هفته سی‌ویکم سال ۹۶

از تاریخ ۲۶ مهر تا ۲ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۸۹۰,۷۳۰,۸۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۸۳,۹۸۰ نفر بود. فیلم سینمایی خفه‌گی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای سومین هفته متوالی با افزایش مخاطب و فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

خفه‌گی

۲

سبحان گستر

110,487

984,369,700

987,972,200

۲

زرد

۳

فیلمیران

108,711

896,309,750

2,862,716,750

۳

خانه دختر

۲

هدایت فیلم

77,638

635,887,600

1,294,010,100

۴

قهرمانان کوچک

۳

بهمن سبز

72,932

479,583,800

942,984,400

۵

ایتالیا ایتالیا

۳

نیمروز فیلم

30,768

241,480,400

852,780,400

۶

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۶

هدایت فیلم

22,142

197,091,350

1,451,594,950

۷

نگار

۸

هدایت فیلم

13,502

99,378,500

2,553,968,501

۸

حقه‌باز دم‌دراز

۳

شکوفا فیلم

10,725

79,628,700

118,958,200

۹

اکسیدان

۱۹

رسانه فیلمسازان

6,206

52,745,000

10,682,960,647

۱۰

من و شارمین

۸

شکوفا فیلم

6,694

47,442,500

1,149,008,750

۱۱

آزاد به قید شرط

۱

گویا فیلم

5,719

44,691,600

44,691,600

۱۲

شنل

۱

نسیم صبا

4,581

38,389,400

38,389,400

۱۳

مالاریا

۳

فیلمیران

3,338

28,550,000

162,266,850

۱۴

ساعت ۵ عصر

۱۴

فیلمیران

1,620

12,216,500

9,116,130,276

۱۵

تابستان داغ

۸

فیلمیران

1,781

11,919,000

1,294,645,300

۱۶

رگ خواب

۱۹

فیلمیران

1,357

10,565,000

4,911,028,564

۱۷

نهنگ عنبر ۲

۲۴

فیلمیران

761

7,330,000

20,929,471,630

۱۸

بیست و یک روز بعد

۱۲

بهمن سبز

1,494

7,146,000

1,187,486,680

۱۹

مالیخولیا

۱۲

شکوفا فیلم

1,526

6,197,000

27,461,500

۲۰

سارا و آیدا

۱۱

فیلمیران

733

3,785,500

2,623,973,620

۲۱

دریاچه ماهی

۶

نسیم صبا

626

2,508,000

26,342,000

۲۲

پا تو کفش من نکن

۱۴

پویا فیلم

244

1,541,000

1,240,570,187

۲۳

مادر قلب اتمی

۱۹

نسیم صبا

249

1,341,000

1,321,576,395

۲۴

ماجان

۷

سیمای مهر

56

280,000

95,963,500

۲۵

زیر سقف دودی

۲۰

بهمن سبز

53

177,500

2,796,578,198

۲۶

زادبوم

۱۱

هدایت فیلم

26

110,000

500,947,081

۲۷

دو عروس

۱۹

گویا فیلم

11

66,000

57,145,257

نسبت به هفته گذشته، میزان فروش ۵۰۵,۲۶۰,۸۰۰ تومان و تعداد مخاطب ۸۰,۷۷۳ نفر افزایش یافت. دو فیلم آزاد به قید شرط و شنل در گروه آزاد از این هفته روی پرده رفتند که فروش مناسبی نداشتند. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر کرد و خفه‌گی به صدر جدول صعود کرد و زرد و خانه دختر در رده‌های بعدی قرار گرفتند. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز نسبت به هفته قبل تغییری نکرد.

بازدید: 595