گزارش باکس آفیس هفته چهلم سال ۹۶

از تاریخ ۲۹ آذر تا ۵ دی سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۱۷۶,۳۳۰,۸۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۳۱,۷۹۴ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای سومین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با کاهش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

آینه بغل

۴

فیلمیران

۲۴۹,۰۱۲

۱,۸۳۸,۱۷۰,۷۰۰

۶,۱۱۱,۷۳۱,۱۴۹

۲

خالتور

۹

پویا فیلم

۴۴,۸۸۱

۳۱۶,۱۰۳,۹۵۰

۵,۹۳۴,۶۸۱,۷۴۷

۳

ثبت با سند برابر است

۵

هدایت فیلم

۳۷,۲۲۲

۲۷۰,۰۱۲,۰۰۰

۲,۵۳۳,۹۹۸,۸۵۱

۴

قاتل اهلی

۵

فیلمیران

۲۰,۳۴۷

۱۶۸,۹۷۸,۰۰۰

۱,۹۵۲,۵۰۰,۶۵۰

۵

خانه کاغذی

۱

نیمروز فیلم

۱۵,۶۶۳

۱۳۰,۰۷۶,۹۰۰

۱۳۰,۰۷۶,۹۰۰

۶

حریم شخصی

۲

سازمان فجر

۱۴,۶۱۱

۱۲۰,۰۸۳,۵۰۰

۲۴۱,۳۳۶,۰۰۰

۷

آذر

۴

نیکان فیلم

۱۰,۱۹۱

۹۲,۳۱۸,۶۰۰

۶۱۴,۸۹۶,۸۵۰

۸

شکلاتی

۴

نیکان فیلم

۷,۰۶۲

۴۵,۵۳۲,۵۰۰

۳۲۶,۵۳۶,۰۰۰

۹

صفر تا سکو

۵

بامداد فیلم

۳,۵۱۰

۲۸,۵۱۹,۰۰۰

۳۲۳,۷۲۲,۳۰۰

۱۰

اشنوگل

۵

افر فیلم

۵,۳۷۱

۲۸,۰۳۷,۵۰۰

۱۳۲,۳۸۱,۵۰۰

۱۱

فهرست مقدس

۴

سازمان هنری اوج

۴,۱۹۲

۲۷,۲۸۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۷,۵۰۰

۱۲

قهرمانان کوچک

۱۲

بهمن سبز

۵,۲۲۴

۲۳,۶۵۶,۵۰۰

۲,۴۵۷,۷۶۳,۲۰۰

۱۳

راز سیاوش

۴

هدایت فیلم

۳,۷۳۶

۲۰,۸۸۱,۰۰۰

۵۹,۲۹۶,۰۰۰

۱۴

آپاندیس

۲

خانه فیلم

۲,۳۸۸

۱۸,۱۱۰,۰۰۰

۴۳,۱۲۱,۰۰۰

۱۵

خفه‌گی

۱۱

سبحان گستر

۱,۷۱۱

۱۰,۸۸۲,۵۰۰

۳,۹۸۸,۱۰۹,۳۴۹

۱۶

وقتی برگشتم

۴

رسانه فیلمسازان

۱,۳۳۹

۱۰,۸۸۰,۷۰۰

۲۰۶,۶۱۴,۰۰۰

۱۷

حقه‌باز دم‌دراز

۱۲

شکوفا فیلم

۱,۷۷۰

۸,۰۸۰,۰۰۰

۴۶۳,۴۰۲,۰۰۰

۱۸

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۵

نسیم صبا

۱,۰۷۶

۶,۰۳۵,۰۰۰

۲۲,۱۹۸,۱۰۰

۱۹

ایتالیا ایتالیا

۱۲

نیمروز فیلم

۶۸۷

۴,۰۶۱,۰۰۰

۱,۳۱۲,۷۷۰,۸۰۰

۲۰

زرد

۱۲

فیلمیران

۴۷۶

۲,۸۸۵,۰۰۰

۴,۸۲۹,۴۹۶,۱۰۰

۲۱

اکسیدان

۲۸

رسانه فیلمسازان

۴۸۵

۱,۹۳۷,۰۰۰

۱۰,۷۸۹,۴۷۵,۶۴۷

۲۲

غیرمجاز

۸

رسانه فیلمسازان

۲۳۲

۹۶۲,۵۰۰

۲۶۸,۸۳۸,۳۰۰

۲۳

آزاد به قید شرط

۱۰

گویا فیلم

۱۵۰

۶۷۸,۰۰۰

۲۶۰,۵۰۳,۸۵۰

۲۴

ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۵

هدایت فیلم

۹۴

۵۳۰,۰۰۰

۱,۹۸۷,۳۲۷,۰۵۰

۲۵

انزوا

۷

آفتاب عالمتاب

۱۰۱

۵۱۰,۰۰۰

۱۰۵,۱۸۶,۴۰۰

۲۶

گذر موقت

۱۸

رسانه فیلمسازان

۷۳

۴۳۸,۰۰۰

۱۷۳,۵۵۷,۸۲۱

۲۷

خانه دختر

۱۱

هدایت فیلم

۷۸

۳۰۴,۰۰۰

۲,۸۴۹,۹۱۵,۴۰۰

۲۸

دو عروس

۲۳

گویا فیلم

۸۶

۲۴۲,۰۰۰

۵۷,۶۰۳,۲۵۷

۲۹

شنل

۱۰

نسیم صبا

۲۶

۱۳۹,۰۰۰

۲۴۶,۱۰۵,۹۰۰

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۱,۱۶۱,۹۵۸,۲۹۸ تومان کاهش یافت. فیلم خانه کاغذی از این هفته در سرگروه کورش روی پرده رفت و در رده پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر نکرد. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز روی عدد ۲۹ ثابت ماند.

بازدید: 590