گزارش گیشه هفته چهل و دوم سال ۹۶

از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ دی سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۲۵۸,۲۰۴,۵۴۴ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۲۴,۹۱۱ نفر بود. فیلم سینمایی آینه بغل برای پنجمین هفته متوالی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت و گیشه سینمای ایران نیز با کاهش فروش روبه‌رو شد.

رده

نام فیلم

هفته

دفتر پخش

مخاطب

فروش

فروش کل

۱

آینه بغل

۶

فیلمیران

۲۳۴,۹۰۷

۱,۷۹۷,۱۲۱,۲۹۹

۹,۸۸۵,۵۲۵,۴۹۷

۲

سد معبر

۲

هدایت فیلم

۳۲,۳۷۱

۲۷۱,۸۱۱,۰۴۹

۵۳۴,۷۰۹,۱۴۹

۳

دخترعمو و پسرعمو

۲

رسانه فیلمسازان

۳۱,۳۴۷

۲۳۶,۴۱۸,۴۹۹

۳۶۱,۶۹۰,۷۴۸

۴

خالتور

۱۱

پویا فیلم

۲۴,۱۸۰

۱۷۲,۰۳۵,۱۹۹

۶,۳۳۴,۹۶۵,۹۴۵

۵

قاتل اهلی

۷

فیلمیران

۱۴,۵۲۸

۱۳۵,۰۶۶,۹۰۰

۲,۲۴۰,۳۵۶,۴۵۰

۶

ثبت با سند برابر است

۷

هدایت فیلم

۱۸,۰۳۶

۱۳۵,۰۱۴,۳۹۹

۲,۸۴۳,۸۲۱,۲۵۰

۷

حریم شخصی

۴

سازمان فجر

۱۵,۳۹۸

۱۲۶,۷۸۹,۶۰۰

۵۰۰,۵۴۴,۴۰۰

۸

خانه کاغذی

۳

نیمروز فیلم

۱۴,۱۴۳

۱۱۹,۴۶۱,۰۹۹

۳۷۹,۷۴۷,۲۹۹

۹

آذر

۶

نیکان فیلم

۵,۷۶۷

۵۲,۵۷۶,۰۰۰

۷۲۷,۰۷۶,۷۵۰

۱۰

شکلاتی

۶

نیکان فیلم

۷,۰۵۵

۴۴,۹۶۰,۰۰۰

۴۱۲,۳۶۸,۵۰۰

۱۱

فهرست مقدس

۶

سازمان هنری اوج

۶,۵۴۸

۳۹,۷۶۹,۰۰۰

۱۴۱,۹۰۱,۵۰۰

۱۲

کلیله و دمنه

۲

هدایت فیلم

۴,۸۹۶

۳۶,۰۶۳,۵۰۰

۴۸,۰۹۷,۵۰۰

۱۳

راز سیاوش

۶

هدایت فیلم

۳,۲۹۱

۱۹,۵۵۳,۵۰۰

۱۰۵,۵۱۱,۵۰۰

۱۴

اشنوگل

۷

افر فیلم

۲,۶۶۹

۱۵,۳۴۱,۰۰۰

۱۷۲,۷۸۳,۰۰۰

۱۵

قهرمانان کوچک

۱۴

بهمن سبز

۳,۵۴۴

۱۵,۳۰۲,۰۰۰

۲,۴۸۷,۹۱۶,۲۰۰

۱۶

صفر تا سکو

۷

بامداد فیلم

۱,۵۵۲

۱۳,۳۷۰,۵۰۰

۳۶۳,۷۹۶,۳۰۰

۱۷

حقه‌باز دم‌دراز

۱۴

شکوفا فیلم

۱,۹۸۳

۱۰,۵۴۹,۰۰۰

۴۷۹,۰۷۰,۵۰۰

۱۸

آپاندیس

۴

خانه فیلم

۸۷۵

۶,۲۴۰,۰۰۰

۵۶,۰۹۶,۸۰۰

۱۹

آرمانشهر

۲

راه عرفان

۴۰۳

۳,۲۲۴,۰۰۰

۸,۵۱۱,۰۰۰

۲۰

پینوکیو، عامو سردار و رییسعلی

۷

نسیم صبا

۴۰۷

۲,۳۵۹,۰۰۰

۳۰,۱۲۱,۱۰۰

۲۱

ایتالیا ایتالیا

۱۴

نیمروز فیلم

۲۲۷

۱,۱۳۵,۰۰۰

۱,۳۱۴,۷۲۹,۳۰۰

۲۲

وقتی برگشتم

۶

رسانه فیلمسازان

۱۸۱

۱,۰۳۸,۰۰۰

۲۱۱,۵۵۶,۰۰۰

۲۳

خفه‌گی

۱۳

سبحان گستر

۱۴۶

۱,۰۲۲,۰۰۰

۴,۰۰۸,۹۲۶,۳۴۹

۲۴

انزوا

۹

آفتاب عالمتاب

۱۶۵

۷۰۳,۰۰۰

۱۰۷,۰۵۰,۹۰۰

۲۵

غیرمجاز

۱۰

رسانه فیلمسازان

۱۳۹

۵۰۴,۰۰۰

۲۷۰,۲۵۳,۳۰۰

۲۶

شنل

۱۲

نسیم صبا

۶۴

۲۷۵,۰۰۰

۲۴۶,۴۰۵,۹۰۰

۲۷

زرد

۱۴

فیلمیران

۳۹

۲۵۸,۰۰۰

۴,۸۳۰,۵۹۵,۱۰۰

۲۸

آزاد به قید شرط

۱۲

گویا فیلم

۲۲

۱۳۲,۰۰۰

۲۶۱,۰۱۳,۸۵۰

۲۹

خانه دختر

۱۳

هدایت فیلم

۲۸

۱۱۲,۰۰۰

۲,۸۵۰,۲۲۷,۴۰۰

میزان فروش هفتگی نسبت به هفته گذشته ۲۱۸,۶۸۸,۵۵۳ تومان کاهش یافت. این هفته فیلم جدیدی روی پرده نرفت. ترکیب سه فیلم برتر جدول فروش هفتگی تغییر کرد و فیلم دخترعمو و پسرعمو با صعود به رده سوم، پس از فیلم‌های آینه بغل و سد معبر قرار گرفت. تعداد فیلم‌های روی پرده نیز به ۲۹ عنوان فیلم کاهش یافت.

بازدید: 586