دپارتمان توسعه سینما

با موافقت رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، نام دپارتمان طراحی پروژه این صنف به دپارتمان توسعه سینما تغییر یافت.

دپارتمان توسعه سینما به تحلیل آماری فروش فیلم‌های ایرانی، بررسی وضعیت تولید فیلم، یافتن نقصان‌های سیستم تولید و توزیع فیلم و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها می‌پردازد. این دپارتمان همچنین با خدمات مشاوره به سرمایه‌گذاران و خدمات طراحی پروژه به تهیه‌کنندگان در جهت ایجاد و تداوم رونق اقتصادی در سینمای ایران گام برمی‌دارد.

سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولیدات سینمایی می‌توانند با دپارتمان توسعه سینما تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند و با استفاده از خدمات مشاوره این دپارتمان از هرگونه زیان اقتصادی احتمالی در آینده جلوگیری نمایند.

قاعده‌مند نبودن سیستم تولید و توزیع فیلم در سینمای ایران باعث شده تا تعداد تولیدات سالانه با ظرفیت نمایشی کشور همخوانی نداشته باشد. این عدم‌ همخوانی موجب شده تا هرساله بیش از صد فیلم در صف اکران بمانند و تنها تعداد انگشت‌شماری از تولیدات سالانه سینمای ایران با جلب نظر پخش‌کنندگان و سینماداران از اکران و فروش مناسبی برخوردار شوند. از این رو، دپارتمان توسعه سینما به تهیه‌کنندگانی که قصد تولید فیلم را دارند توصیه می‌کند با استفاده از خدمات طراحی پروژه این دپارتمان، فیلم خود را به لحاظ تجاری و ... به سطحی برسانند که پخش‌کنندگان و صاحبان سینماها برای اکران آن با یکدیگر رقابت نمایند.

نوشته شده توسط مدیریت سایت