آمار فروش فیلم‌ها در باشگاه‌ها تا ۲۵ مهر ۹۶

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان آمار و ارقام دقیق فروش فیلم‌ها از ۲۵ شهریورماه تا ۲۵ مهرماه امسال در باشگاه‌ها و میزان پرداخت آن‌ها به دفاتر پخش را جهت شفاف‌سازی اطلاعات و آگاهی صاحبان فیلم‌ها منتشر می‌نماید.

آمار فروش فیلم‌ها در باشگاه‌ها تا ۲۵ شهریور ۹۶

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان آمار و ارقام دقیق فروش فیلم‌ها از اول فروردین تا شهریورماه امسال در باشگاه‌ها و میزان پرداخت آن‌ها به دفاتر پخش را جهت شفاف‌سازی اطلاعات و آگاهی صاحبان فیلم‌ها منتشر می‌نماید.