آمار فروش فیلم‌ها در باشگاه‌ها تا ۲۵ مهر ۹۶

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان آمار و ارقام دقیق فروش فیلم‌ها از ۲۵ شهریورماه تا ۲۵ مهرماه امسال در باشگاه‌ها و میزان پرداخت آن‌ها به دفاتر پخش را جهت شفاف‌سازی اطلاعات و آگاهی صاحبان فیلم‌ها منتشر می‌نماید.

 

جناب آقای جلال قزل‌ایاق با به کارگیری تجربیات، صرف زمان بسیار و بدون هرگونه چشمداشت یا نفع مالی طی سال‌های اخیر به ساماندهی امور باشگاه‌ها اقدام نموده است و حاصل آن بازگشت به موقع وجوه حاصل از فروش فیلم‌ها به صاحبان آن‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات مربوطه است. جامعه صنفی تهیه‌کنندگان از زحمات بی‌شائبه ایشان قدردانی نموده و برایشان عزت روزافزون را آرزومند است.