افزایش ۳ میلیاردی گیشه دی ماه نسبت به سال گذشته

همه ساله فروش فیلم‌ها در دی‌ماه رونق کمتری نسبت به ماه‌های دیگر سال دارد امسال گیشه سینماها نسبت به سال گذشت با افزایش ۳ میلیارد تومانی روبرو شد. 

فروش فیلم‌ها در گیشه سینماها در ماه دی با افزایش ۳ میلیاردی نسبت به سال گذشته در این ماه روبرو شد . بر اساس سیستم مکانیزه فروش دی‌ماه گیشه سینماها به رقم ۱۸.۶۱۹.۷۱۳.۲۹۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته با افزایش ۳ میلیارد تومان مواجه شد. مخاطب سینماها هم در این ماه نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۷۰ هزار نفری مواجه شد.

جدول فروش و مخاطبان دی ماه ظرف دو سال

فروش گیشه دی ۹۷  مخاطب دی ۹۷ فروش گیشه دی ۹۶  مخاطب دی ۹۶
۱۸.۶۱۹.۷۱۳.۲۹۹ ۲۱۵۰۰۹۳ ۱۵.۳۵۶.۲۰۰.۵۳۹ ۱۹۸۹۳۲۵
دسته:
نوشته شده توسط مدیریت سایت