چه مضامینی برای چه گروه‌های سنی ممنوع شد؟

براساس دستورالعمل سازمان سینمایی که امروز (10 اردیبهشت) ابلاغ شد فیلم‌ها از این پس با درجه بندی به نمایش درخواهد آمد و با درجه بندی صورت گرفته ممیزی فیلم‌ها کمتر خواهد شد. 

در بخشی از دستورالعمل سازمان سینمایی آمده است: 

گروه1 :9 + این فیلم دارای الفاظ یا صحنه های نامناسب برای کودکان است و تماشای آن برای کودکان زیر 9 سال توصیه نمی شود.

گروه 2: 12+ این فیلم دارای صحنه های نسبتا خشونت آمیز یا دلهره آور یا استعمال دخانیات و یا الفاظ نامناسب است و تماشای آن برای افراد زیر 12 سال توصیه نمیشود.

گروه 3: 15 + این فیلم دارای صحنه های خشونت آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدریاروابط خالف عرف جامعه و یا زبان تند و نامناسب است وتماشای آنبرای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود.

 گروه 4: 18 + این فیلم دارای صحنه های افراطی از خشونت یا صحنه های استعمال مواد مخدر یا صحنه هایی تداعی کننده روابط زناشویی و یا الفاط و حرکات نامناسب است و تماشای آن برای افراد زیر 18 سال ممنوع است

 تبصره1 :شورای پروانه نمایش می تواند حسب مورد، گزینه های مندرج در هریک از گروه های سنی مطروحه در ماده 2 را برای درج در پروانه نمایش گزینش کند.

تبصره2:برای درجه بندی(18+) مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد زیر 18 سال به سالن های سینما هستند و در سایر درجه بندی ها مسئولیت اجرا بر عهده والدین یا همراه بزرگسال است.

 

دسته:
نوشته شده توسط مدیریت سایت