atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - سه فیلم با 6 سانس فوق‌العاده در روز پنجم جشنواره جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - سه فیلم با 6 سانس فوق‌العاده در روز پنجم جشنواره

سه فیلم با 6 سانس فوق‌العاده در روز پنجم جشنواره

Bl6cq158093445733266904_75x36 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - سه فیلم با 6 سانس فوق‌العاده در روز پنجم جشنواره
 

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر در گفتگو با ستاد خبری جشنواره درباره سانس‌های فوق‌العاده روز پنجم جشنواره سی و هشتم گفت: در پنجمین روز از جشنواره سه فیلم درخت گردو (محمدحسین مهدویان) در سینما بهمن، شنای پروانه (محمد کارت) در باغ کتاب و پردیس کورش و روز صفر (سعید ملکان) در سینماهای آزادی، جوان و ماندانا به سانس فوق‌العاده رسیدند.
او افزود: سه سینمای آزادی، کوروش و ایران‌مال سینماهای پر مخاطب پنجمین روز جشنواره فیلم فجر بودند.

دسته:
نوشته شده توسط Hhashemi