بیانیه هفتم شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران بیانیه هفتم خود را با عنوان «صنعت سینما» منتشر کرد.

 

صنعت سینما

تقاضای صنعتی شدن سینما، چند دفعه باید گفته و شنیده شود! چند بار سینماگران باید بر ضرورت این امر حیاتی اصرار بورزند! با چه مایه از پی‌گیری و سماجت و تا کی؟ چند سال این نیاز سینما لایق بی‌توجهی‌ست؟! استدلال‌ها آورده و آمار و ارقام گفته شده و امروز صنعت سینما‌، مطالبه‌ای حقیقی و عام است‌. چه خوش باشد که در این دوره‌ی تازه‌، سرانجام نوبت تحقق این بزرگ‌ترین آرزوی سینماگران فرا رسد.

از رئیس جمهور منتخب و هیئت محترم وزیران می‌خواهیم که با مصوبه‌ی قانونی شدن سینما به عنوان صنعت، به رونق و تأثیرگذاری سینما بیفزایند. خطرات و چالش‌های اقتصادی آن را با پشتیبانی بانک‌ها و بیمه، به حداقل رسانده و با شکوفایی سینما به جذب سرمایه و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم کمک کنند؛ و سرانجام مدیران سینمایی را به مدد ساختار صنعتی و علمی سینما از دور باطل اداره‌ی هیئتی این هنر ـ صنعت پیچیده، وا رهانند.

زمان‌، بی‌پروای ما می‌گذرد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند. بگذارید دولت سینما، پاینده باشد‌.

 

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران

نوشته شده توسط مدیریت سایت