atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - بیانیه دوم شورای راهبردی سینمای ایران جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - بیانیه دوم شورای راهبردی سینمای ایران

بیانیه دوم شورای راهبردی سینمای ایران

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران با صدور دومین بیانیۀ رسمی، از دولت و مجلس درخواست کرد که صنعت سینمای ایران از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود.

 

صنعت سینمای ایران را به رسمیت بشناسید

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در پی بیانیۀ اعلان موجودیت خود بدین وسیله نخستین راهکار این شورا در جهت توسعۀ سینمای ایران را منتشر می‌نماید.

‌اگر چه سينما يك پديدۀ مدرن فرهنگی است كه خصيصه هنری دارد و امروزه به عنوان يكی از شاخصه‌های توسعۀ فرهنگی شناخته شده است، اما از آنجا كه فيلم‌های سينمايی حاصل توليد جمعی است و علاوه بر سرمايه، همواره به گروهی از كارگران ساده گرفته تا نيروهای خلاق و متخصصين در رشته‌های گوناگون نيازمند است. از آغاز پيدايش به عنوان يك صنعت شناخته شده و می‌شود.

‌‌واقعيت تلخ اينكه پس از گذشت ۸۵ سال از ساخت اولين فيلم سينمايی در ايران هنوز هيچ دولتی اين صنعت پيچيده و ارزشمند را به رسميت نشناخته است. از اين روی شورای راهبردی تحقيق و توسعه سينمای ايران به منظور برون رفت از وضعيت موجود پيشنهاد می‌كند:

‌دولت محترم در اسرع وقت لايحه‌ای جهت به رسميت شناختن سينما به عنوان "صنعت سينمای ملی ايران" به مجلس ارائه دهد تا دست اندركاران ساخت فيلم بتوانند از مزايای قانونی صنعتی شدن سينما كه احيای زير ساخت‌ها و برقراری ساز و كارهای رونق و پيشرفت صنعت و توليد داخلی است، بهره مند شوند.

‌با توجه به اين واقعيت كه بخش خصوصی و جريان اصلی سينمای هر كشور، برای ادامه حيات اقتصادی خود متكی به جذب مخاطب انبوه است و به منظور رسيدن به اين هدف بايد به ويژگی‌های فرهنگی، اعتقادات، سليقه، آداب و رسوم، اخلاق مدنی و گرايش های آشکار و پنهان سياسی‌، اجتماعی و روحی روانی مردم احترام بگذارد، بيشتر از هر رسانۀ ديگر تابلوی تمام قدی از شخصيت و روح ملی يك كشور را به نمايش می‌گذارد. شورای راهبردی تحقيق و توسعه سينمای ايران معتقد است كه به جای پشيبانی از سينمای حاشيه‌ای و بی‌مخاطب بايد از بخش خصوصی و جريان اصلی سينما حمايت همه جانبه به عمل آيد.

‌بدیهی‌ست وقتی صحبت از حضور قدرتمند بخش خصوصی و جريان اصلی سينما به ميان می‌رود، هيچگاه منظور بخش دولتی كه در پوشش افراد حقيقی در مقاطعی پا به ميدان می‌گذارند و متاسفانه رفتارهای هنجار شكنی چون ايجاد انحصار، ويژه‌خواری و عدم پايبندی به مقررات صنفی را از خود به نمايش می‌گذارند، نبوده و نيست.

 

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران

نوشته شده توسط مدیریت سایت