atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - بیانیه چهارم شورای راهبردی سینمای ایران جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - بیانیه چهارم شورای راهبردی سینمای ایران

بیانیه چهارم شورای راهبردی سینمای ایران

شورای تحقیق و توسعه سینمای ایران با صدور چهارمین بیانیۀ رسمی، از دولت درخواست کرد برای سامان بخشیدن به جریان پخش در سینمای ایران، مالکیت سالن‌های سینما را که در انحصار برخی ارگان‌های دولتی قرار دارند، به نفع مردم و بخش خصوصی فراهم کند.

 

بیانیه شماره ۴

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در پی سلسله نشست‌ها و ارایۀ راهکارهای خود در جهت برون‌رفت از بحران ریزش مستمر مخاطب در سالیان گذشته و روند نزولی اقتصاد رو به احتضار صنعت سینمای کشور و در راستای راهبرد کلان خود در حمایت از تولید بخش خصوصی، استقلال توام با مسئولیت‌پذیری هنرمندان حرفه‌ای در هنر-صنعت سینمای ایران و در راستای احقاق سیاست کلان عدم تصدی‌گری دولت متکی بر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار واگذاری کلیۀ سالن‌های نمایش فیلم کشور  به بخش خصوصی ست.

شورا بر این باور است که نظام‌مند ساختن روند تولید، تنها با سامان بخشیدن به جریان پخش و نمایش سینمای ایران ممکن است. توازنی واقعی و ملموس در عرصۀ عرضه و تقاضا با رویکرد اصلاح شکلی و زیرساختی وضعیت نمایش و سالن‌های سینما باتوجه به نیازهای واقعی مخاطبان سینمای ایران، جز در واگذاری امور مردم به خودشان میسر نخواهد بود.

گمان ما بر این است که ادامۀ وضعیت فعلی و سالن‌داری بیش از نیمی از ظرفیت نمایشی کشور توسط وزارت‌خانه‌ها و بنیادها و نهادهای عمومی موجب انباشت ثروت، ایجاد انحصار و مولد مفسده و موقعیت‌های ویژه نزد افراد حقیقی خاص خواهد شد که به هر دلیل، این شکل نگهداری سالن‌های خالی و اکران نامتناسب فیلم‌ها تنها و تنها برای‌ آنان سودآور است و هر ساز و کار آزموده یا جدیدی را ناکوک خواهد کرد.

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران مطابق قوانین و اصول جاریه کشور و سند ملی چشم‌انداز توسعه‌، پیشنهاد می‌کند دولت محترم، مقامات ذی‌ربط و دستگاه قانون‌گذار موجبات واگذاری عاجل و صددرصدی مالکیت کلیۀ سالن‌های سینما که در اختیار و انحصار ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند را به نفع مردم و بخش خصوصی فراهم کنند.