جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۲۰ شهریور ۹۶

جلسه هیئت رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان عصر روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۶ در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما و با حضور ابراهیم داروغه‌زاده، معاون سازمان سینمایی، تشکیل، و به موضوعات تأیید صلاحیت تهیه‌کنندگان و کارگردانان اول، سامانه ویدیو درخواستی و جشنواره فجر پرداخته شد.

در این جلسه که با حضور آقایان ابراهیم داروغه‌زاده، سید ضیاء هاشمی، سید غلامرضا موسوی، مهرداد فرید، محمد بانکی، علیرضا داوودنژاد، علی آشتیانی‌پور و سید محمود رضوی (بازرس) تشکیل شد ابتدا نحوۀ تأیید صلاحیت تهیه‌کنندگان اول از سوی معاون سازمان سینمایی مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد که به جهت محدودیت ظرفیت اکران، شورای عالی تهیه‌کنندگان تعداد ورودی و خروجی صنف را مشخص و تنظیم نماید. طبق بررسی‌های اولیه، پیشنهاد شد که مثل سنوات قبل سهمیۀ تهیه‌کنندگان اول و کارگردانان اول از پروانه‌های ساخت سالیانه ۱۰ درصد تعداد پروانه‌های نمایش صادره در سال گذشته باشد.

موضوع دوم جلسه، نگرانی‌های برخی از اعضا بابت سرعت پیشرفت سامانه ویدیو درخواستی به دلیل ذی‌نفع بودن گروه‌هایی در وضع موجود بود. در این خصوص، معاون سازمان سینمایی در خصوص پیشرفت آن سامانه به اعضای هیئت رئیسه شورای عالی اطمینان خاطر داد که هم بررسی‌های بیشتر صورت بگیرد و هم جلسات مشترک برگزار شود.

موضوع پایان جلسه، مشارکت شورای عالی تهیه‌کنندگان در برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره بود که بر این اساس مقرر شد جشنواره در شهرستان‌ها رونق پیدا کند و در تهران نیز اکران فیلم‌ها کمتر یا درآمدزا شود.

نوشته شده توسط مدیریت سایت