جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۲۳ مرداد ۹۶

جلسه هیئت رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان عصر روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه به موضوعات تحریم‌های غیرقانونی حوزه هنری، بیانیه مشترک کانون کارگردانان و انجمن تهیه‌کننده - کارگردانان و لزوم افزایش گروه‌های سینمایی در شش ماه دوم سال پرداختند.

در این جلسه که با حضور آقایان منوچهر شاهسواری، سید ضیاء هاشمی، سید غلامرضا موسوی، مهرداد فرید، سید مسعود اطیابی، کامران قدکچیان، علی آشتیانی‌پور، محمد بانکی و سید محمود رضوی (بازرس) برگزار شد، ابتدا شیوه‌های برخورد با تحریم‌های غیرقانونی حوزه هنری علیه سینمای ایران مطرح و در این زمینه مقرر شد که نمایندگان شورای عالی در شورای صنفی اکران، تحریم نمادین (پیرو نامۀ قبلی به شورای صنفی) تعدادی از سالن‌های سینمایی حوزه هنری را پیگیری کنند.

موضوع بعدی، گزارش جلسه مشترک کانون کارگردانان و انجمن تهیه‌کننده - کارگردانان و بیانیۀ مشترکشان مبنی بر الزام سابقۀ کارگردانی تهیه‌کنندگان فیلم‌های کارگردانان اول بود. این بیانیه مورد اعتراض شدید جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، انجمن تهیه‌کنندگان مستقل و کانون تهیه‌کنندگان قرار گرفت. پس از بحث و تبادل‌نظر میان اعضای هیئت رئیسه و همچنین با توجه به تکذیبیۀ کانون کارگردانان، مقرر شد انجمن تهیه‌کننده - کارگردانان نیز به طور رسمی به تکذیب بیانیۀ مذکور بپردازد. اعضای هیئت رئیسه متفقاً تأکید کردند که تصمیم‌گیری در خصوص کلیات امور تهیه‌کنندگی در انحصار چهار تشکل تهیه‌کنندگی (شورای عالی تهیه‌کنندگان) است. اظهارنظرهای هریک از چهار تشکل نیز در صورت عدم توافق سه تشکل دیگر از درجۀ اعتبار ساقط است.

موضوع پایانی جلسه افزایش تعداد گروه‌های سینمایی در شش ماه دوم سال بود. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده از رونق اقتصادی سینمای ایران کاسته شود، مدیرعامل خانه سینما پیشنهاد افزایش تعداد گروه‌های سینمایی در شش ماه دوم سال را مطرح کرد. پس از بحث و تبادل‌نظر اعضای هیئت رئیسه پیرامون این پیشنهاد، مقرر شد که شرایطی فراهم شود تا فیلم‌های دارای پتانسیل فروش چشمگیر در گروه جدید اکران شوند. بدیهی‌ست فیلم‌هایی که مورد اقبال مخاطب عام قرار نمی‌گیرند در اولویت اکران قرار نخواهند داشت. پیگیری این موضوع به نمایندگان در شورای صنفی اکران محول شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت