جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۲۶ تیر ۹۶

جلسه هیئت رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان عصر روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه به بررسی وضعیت آکادمی علوم و فنون سینمایی، نظام تهیه‌کنندگی، تشکیل کمیته صیانت، تهیه‌کنندگان فیلم اولی، و برگزاری کارگاه امنیت داده‌های دیجیتال پرداختند.

در این جلسه که با حضور آقایان منوچهر شاهسواری، سید ضیاء هاشمی، مهرداد فرید، سید غلامرضا موسوی، سید مسعود اطیابی، کامران قدکچیان، محمد بانکی و سید محمود رضوی (بازرس) برگزار شد ابتدا ترکیب هیئت رئیسه آکادمی علوم و فنون سینمایی و شیوۀ اجرایی آن مورد بحث قرار گرفت و سپس بابت انتخاب آقای هارون یشایایی به عنوان رئیس این آکادمی ابراز خشنودی گردید.

موضوع دوم، مصوبۀ کمیتۀ نظام تهیه‌کنندگی اول بود که در جلسۀ‌ اضطراری روز ۲۵ تیر به تصویب رسید و از این پس لازم‌الاجراست. بر اساس این مصوبه، تهیه‌کننده اول باید شخص حقیقی باشد و بر اساس جداول امتیازدهی نظام‌نامه تهیه‌کنندگی سینمای ایران حداکثر امتیازات لازم را کسب نماید. تهیه‌کنندگان دارای پروانه ساخت نیز به شرط اخذ پروانه نمایش و عدم شکایت منجر به محکومیت از جانب عوامل سازنده فیلم، از نظر این کمیته تهیه‌کننده محسوب می‌شوند.

موضوع سوم، طرح تشکیل کمیته صیانت از حرفۀ‌ تهیه‌کنندگی بود که به بررسی شکایات و اعتراضات و نظارت بر عملکرد تهیه‌کنندگان اول و تهیه‌کنندگانی که با کارگردانان اول همکاری می‌کنند بپردازد. وظایف، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و ... این کمیته در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع چهارم، شرایط و ضوابط همکاری تهیه‌کنندگان با کارگردانان فیلم اولی بود. در این زمینه مقرر شد هر تهیه‌کننده‌ای که تقاضای کار با کارگردان اول دارد می‌بایست مجوز کمیته نظام تهیه‌کنندگی را اخذ نماید که از جمله شرایط آن، عدم تولید فیلم هم‌زمان تهیه‌کننده تا پایان فیلمبرداری است.

موضوع پایان جلسه، گزارش کامل برگزاری کارگاه امنیت داده‌های دیجیتال فیلمسازی بود که در این زمینه مصوب شد در صورت هماهنگی با خانه سینما، این کارگاه در تاریخ ۱۱ مرداد برگزار شود.

نوشته شده توسط مدیریت سایت