atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه ماهیانه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۱۵ آبان ۹۶ جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - جلسه ماهیانه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۱۵ آبان ۹۶

جلسه ماهیانه شورای عالی تهیه‌کنندگان - ۱۵ آبان ۹۶

در جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان که عصر روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد، حاضرین به انتخاب دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان، تغییر در شیوه رأی‌گیری و ساماندهی فعالیت‌های صنفی تهیه‌کنندگان پرداختند.

در این جلسه که با حضور آقایان منوچهر شاهسواری، سید ضیاء هاشمی، سید مسعود اطیابی، محمد بانکی، جهانگیر کوثری، خسرو امیرصادقی، غلامرضا آزادی، رحمان رضایی، ناصر عنصری، علی آشتیانی‌پور، حبیب اسماعیلی، داود موثقی، علی ژکان، شاهرخ دستورتبار، علیرضا داودنژاد، محمدرضا عالی‌پیام و سید محمود رضوی (بازرس) برگزار شد، ابتدا نحوه انتخاب دبیر شورای عالی توسط هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد انتخاب دبیر به صورت گردشی میان تشکل‌های عضو باشد. بر این اساس، دبیرهای دو دوره بعدی از تشکل‌های جامعه صنفی تهیه‌کنندگان و کانون تهیه‌کنندگان انتخاب خواهند شد.

موضوع دوم جلسه، نامه اعتراضی نمایندگان انجمن تهیه‌کنندگان مستقل بود که مقرر شد توسط هیئت رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان پیگیری شود.

موضوع سوم، تصویب شیوه جدید رأی‌گیری بود. بر این اساس، هیئت رئیسه برای تصویب مصوباتی همچون انتخاب دبیر تنها به آرای مثبت ۶ تن از ۸ عضو هیئت رئیسه نیاز خواهد داشت.

موضوع چهارم، ساماندهی فعالیت‌های صنفی تهیه‌کنندگان با هدف ارتقا نوع فعالیت‌ها برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه موجود و قوانین مربوط به تهیه‌کنندگی بود.

موضوع پایانی جلسه، شورای صنفی اکران و مسائل اخیر مربوط به آن بود. اعضا بر این عقیده بودند که ساختار فعلی اکران جوابگوی نیازهای روز سینمای ایران نیست و نیاز است که یک نظام نوین اکران جایگزین آن شود.  در این راستا، مقرر شد که هریک از تشکل‌ها طرحی برای نظام نوین اکران آماده کنند و در جلسه آتی شورای عالی تهیه‌کنندگان آن را ارائه نمایند.

نوشته شده توسط مدیریت سایت