atrk  اساسنامه «جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران» اساسنامه «جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران»

اساسنامه

متن کامل اساسنامه «جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران» که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ در اولین نشست اعضا مجمع عمومی به تصویب رسید.

 

 فصل اول: کلیات و اهداف

 

ماده ۱

نام : جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی استان تهران تشکلی است صنفی‌، غیرسیاسی و غیر‌انتفاعی که در این اساسنامه اختصارأ جامعه صنفی نامیده می‌شود‌.

 

ماده ۲

محل‌: مرکز اصلی این جامعه در شهر تهران به نشانی‌: سهروردی شمالی ، بالاتر از مطهری‌، کوچه نیکان‌، پلاک ۹، کد پستی : ۱۵۶۸۶۱۹۵۶۱ واقع است که در صورت لزوم بنا به خواست هیأت مدیره می‌تواند با موافقت وزارت کشور در سایر استان‌ها شعبه‌، دفتر یا نمایندگی دایر نماید‌.

 

ماده ۳

تابعیت: اعضای جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند‌.

 

ماده ۴

اهداف: جامعه صنفی تهیه‌کنندگان فیلم  سینمائی به منظور حمایت از منافع فرهنگی و اقتصادی تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمائی ۳۵ میلیتری و‌، تولیدات دیجیتالی برای نیل به اهداف ذیل در این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

  • حمایت و حراست از تولیدات اعضاء در عرصه توزیع و نمایش با ایجاد و اتخاذ راهکارهای مناسب‌.
  • برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء دانش تخصصی اعضاء و دستیابی نیروهای مستعد به استانداردهای علمی و تجربی نوین‌.
  • تلاش مستمر برای بهینه سازی ساختار صنعتی تهیه کنندگی ، از طریق توسعه زیر ساخت‌های صنعتی این حرفه و معرفی الگوهای جدید تولید.
  • ایجاد زمینه های مناسب برای حضور مؤثر تهیه‌کنندگان در فرآیند تدوین‌، اصلاح‌، تصویب و اجرای قوانین‌، آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط به این حرفه‌، با هدف ‌افزایش اختیارات بخش خصوصی‌.
  • تعریف‌، تأمین و حراست از امنیت و آزادی حرفه‌ای اعضاء و توسعه آزادی‌های قانونی و گسترش اخلاق حرفه‌ای در کلیه عرصه‌های تولیدات مذکور در کشور.
  • همکاری با نهادها‌، سازمان‌ها‌، تشکل‌ها و صنوف مرتبط به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب جهت تأمین اهداف “‌جامعه صنفی‌“  و نیازهای صنفی اعضاء‌.
  • انجام امور انتشاراتی‌، تبلیغاتی‌، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی برای ارائه نظرات جامعه صنفی و اعضاء.
  • جامعه صنفی تهیه‌کنندگان فیلم ‌سینمائی ‌می‌تواند نسبت به هم‌پوشی و پذیرش تشکل‌های ذیربط در چهارچوب اهدافش اقدام و به عنوان تشکل‌های متبوع فعالیت‌های آنها را میسر نماید.

 

ماده ۵

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد‌، پس از کسب مجوز لازم انجام می‌شود‌.

 

فصل دوم: شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن

 

ماده ۶

۱. شرایط عضویت: کلیه متقاضیان عضویت در "جامعه صنفی" ضمن پذیرش اساسنامه می‌بایست دارای شرایط زیر باشند‌:

  • هر فرد حقیقی که سابقه تهیه کنندگی فیلم سینمائی داشته و فیلمهائی که تهیه کرده دارای پروانه نمایش از وزارت ارشاد باشد می تواند درخواست عضویت در جامعه صنفی را نمایند.

تبصره ۱) اعضائی که حداقل ۳ فیلم یا بیشتر تهیه کرده‌اند و فیلم‌های تهیه شده دارای پروانه نمایش باشد بعنوان عضو پیوسته شناخته می‌شوند و می‌توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره گردند‌. کاندیداهای بازرسین از این امر مستثنی هستند‌.

تبصره ۲)  اعضایی که کمتر از ۳ فیلم تهیه کرده و به عضویت پذیرفته شده‌اند‌، می‌توانند در جلسات مجامع عمومی و انتخابات با داشتن حق رأی شرکت نمایند‌.

۲. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس.

تبصره ۱) داشتن مدرک فوق دیپلم در رشته سینما قابل قبول است.

تبصره ۲) کمبود مدارک تحصیلی تا حداقل دیپلم برای کسانی که سابقه کار مفید حداقل ۸ ساله در سینما دارند، قابل جبران و تطبیق می‌باشد (به تشخیص کمیته عضویت).

۳. التزام نسبت به اجرای ضوابط و آئین‌نامه‌ها و مصوبات جامعه صنفی.

۴. پذیرفتن مفاد اساسنامه.

۵. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶. عدم سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی.

۷. پرداخت حق عضویت.

تبصره۳) خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می‌باشد‌.

 

ماده ۷

عضویت: جامعه صنفی دارای دو نوع عضو خواهد بود.

۱. اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند‌.

۲. اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره‌، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند‌.

-  سوابق ، مدارک و عملکرد متقاضیان توسط ۳ نفر اعضای " کمیته بررسی عضویت " که منتخب هیأت مدیره می‌باشند مورد کارشناسی قرار خواهد گرفت و صلاحیت آن‌ها در امر تهیه کنندگی باید برای کمیته مذکور احراز گردد و سپس مطابق شرایط عضوگیری به تصویب هیأت مدیره برسد‌.

- مدارک نمایندگان ثبت‌شده متقاضی عضویت در "جامعه صنفی‌" نیز توسط کمیته بررسی عضویت بررسی خواهد شد‌. پس از تائيد این کمیته و تصویب هیأت مدیره به عضویت “‌جامعه صنفی‌“ در می‌آیند‌.

 

فصل سوم : ارکان

 

ماده ۸

ارکان جامعه صنفی عبارتند از:

الف – مجمع عمومی       

ب – هیأت مدیره            

ج – بازرسان

 

الف – مجمع عمومی

 

ماده ۹

مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری جامعه صنفی بوده و به صورت عادی‌، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده تشکیل می‌شود‌.

 

ماده ۱۰

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در بهمن‌ماه تشکیل خواهد شد‌. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی‌، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد‌. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید‌، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر‌، جلسه رسمیت خواهد یافت‌. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان‌، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره‌، بازرسان یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود‌.

تبصره ۱) کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره ۲)  در صورتی که هیأت مدیره‌، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرسان مکلفند پس از تائید وزارت کشور راسأ اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند‌.

 

ماده ۱۱

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد ، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده ، چاپ شود.

 

ماده ۱۲

وظایف مجمع عمومی عادی‌:

۱.     انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

۲.     استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان

۳.     تعیین خط مشی کلی جامعه صنفی

۴.     بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره

۵.     تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه جامعه صنفی

۶.     تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های جامعه صنفی

 

ماده ۱۳

مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار‌، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد‌:

۱. با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرسان

۲.با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون

تبصره ۱) مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد‌.

تبصره ۲) تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود‌.

 

ماده ۱۴

در صورتی که بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را داشته باشند ، موضوع کتبأ به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند‌، در غیر اینصورت بازرسان و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نمایند‌.

 

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده‌:

۱. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۲. بررسی و تصویب انحلال جامعه صنفی

۳. عزل هیأت مدیره

تبصره ۱) عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم  اعضای اصلی یا بازرسان و یا اکثریت اعضاء هیأت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد‌.

تبصره ۲) در صورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره اقدام می‌نماید‌.

 

ماده ۱۶

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی‌باشند‌، اداره می‌شود‌.

تبصره ۱)  اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند‌.

تبصره ۲) هیأت رئیسه نسخه‌ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل جامعه صنفی نصب می‌نماید‌.

 

ب ) هیأت مدیره

 

ماده ۱۷

جامعه صنفی دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می‌باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند‌.

تبصره ۱)  شعب جامعه صنفی با رعایت ماده ۲ اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از ۳ نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می‌شوند‌، اداره خواهد شد‌. اعضاء این هیأت‌ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود‌. حد نصاب تأسیس شعبه ۳۰ نفر عضو می‌باشد که در صورت عدم حصول آن، می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود‌.

تبصره ۲) جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ۴ نفر معتبر خواهد بود‌.

تبصره ۳)  اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس‌، یک نایب رئیس و یک خزانه‌دار انتخاب نموده و نسخه‌ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می‌نمایند‌. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین‌نامه مشخص می‌نماید‌.

تبصره ۴)  شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود‌.

تبصره ۵) در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره‌، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود‌.

تبصره ۶) هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد‌. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود‌.

 

ماده ۱۸

مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

 

ماده ۱۹

هیأت مدیره نماینده قانونی جامعه صنفی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می‌باشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای جامعه صنفی و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح جامعه صنفی در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد بنام جامعه صنفی انجام دهد.

تبصره ۱) جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه‌، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است‌. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع جامعه صنفی دارا می‌باشد‌.

تبصره ۲)  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر جامعه صنفی معتبر خواهد بود‌.

تبصره ۳) هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته‌های تخصصی جامعه صنفی را تشکیل دهد‌.

تبصره ۴)  آئین‌نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود‌.

 

ج : بازرسان

 

ماده ۲۰

مجمع عمومی عادی ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد‌.

تبصره ۱)  انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است‌.

تبصره ۲)  اعضای هیأت مدیره و نزدیکان سببی و نسبی آن‌ها نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند‌.

 

ماده ۲۱

وظایف بازرسان به شرح زیر است‌:

۱.  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه صنفی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲.  مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه صنفی برای ارائه به مجمع عمومی.

۳.  ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره‌: گزارش بازرسان ‌باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر جامعه صنفی آماده باشند‌.

 

ماده ۲۲

کلیه اسناد و مدارک جامعه صنفی اعم از مالی و غیرمالی در هرزمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گیرد.

 

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

 

ماده ۲۳

بودجه جامعه صنفی از طریق جمع آوری هدایا‌، اعانات‌، قبول وصیت‌، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می‌شود‌.

 

ماده ۲۴

درآمدها و هزینه‌های جامعه صنفی در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارائه خواهد شد‌.

تبصره ۱) کلیه دفاتر مالی جامعه صنفی در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره ۲)  سال مالی جامعه صنفی منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود .

تبصره ۳)  کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری جامعه صنفی در حساب مخصوصی بنام جامعه صنفی نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد .

 

ماده ۲۵

کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی جامعه صنفی نگهداری می‌شود‌. مکاتبات رسمی جامعه صنفی با امضای رئیس هیأت مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر جامعه صنفی انجام خواهد شد.

تبصره) مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده ۲۶

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان  در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره) محل جامعه صنفی و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۲۷

جامعه صنفی دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره) هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان جامعه صنفی مسئولیت قانونی دارد .

 

ماده ۲۸

با توجه به اینکه جامعه صنفی ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

 

انحلال :

 

ماده ۲۹

در موارد زیر جامعه صنفی منحل می‌شود:

۱.  بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده

۲.  در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد

۳. بنا به نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

 

ماده ۳۰

انحلال: در صورت انحلال جامعه صنفی ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را (حداقل سه نفر‌) از میان اعضای اصلی انتخاب می‌نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال دارد.

 

ماده ۳۱

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۱ ماده و ۳۱ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ به تصویب رسید.